Petter Dyrkorn - samlinga
Eit lokalmuseum for arkeologi og geologi på Fjørtoft i Haram


English

Kontaktinformasjon

Landskapshistorie
Siste istid på Mørekysten
Merke etter istida
Mildare klima

Yngre Dryas
Erobringa av norskekysten
Storegga-raset
Gamle strandliner
Kulturen i landskapet

Frå steinalder til vikingtid
Fosnakulturen
Dysvika-buplassen
Volsvika
Den eldste garden
Jarnalder
Kvinnegrav frå vikingtid
Fjørtoftbåtane

Berggrunn
UHP-bergartar og mikrodiamantar

UHP rocks and micro diamonds

Til geologisk leksikon

 

 

 


Om samlinga

Samlinga er i 1. etasje på Otterlei skule på Fjørtoft i Haram. I samlinga, som blei oppretta av amatørarkeologen Petter Dyrkorn i 1991, finst det eit arkeologisk materiale med gjenstandar frå hovudsakleg eldre og yngre steinalder frå Fjørtoft.

Der er også ei lita geologisk samling med bergartsprøver frå den spennande UHP-berggrunnen på nordaustsida av Fjørtoft. Her vart det funne mikrodiamantar i ein spesiell gneisbergart. Dette vekte mykje oppsikt i internasjonale fagmiljø, og den aktuelle bergstrukturen er sterkt i fokus blant geologane. I 2002 vart det også funne diamantar på ein annan lokalitet på øya.


(Kontakt: Astrid Jonsås, 6294 Fjørtoft
mob.tlf.: 70211420 - 99513408)

Gravrøyser i Fjørtoftneset

Sidene er oppdaterte: 30.8.2012


Harald Dyrkorn,
2100 Skarnes © (web- og tekstansvarleg)
mob.tlf.: 47347859
Den gamle skulen er overteken av ei stifting: "Gamle Otterlei Skule" og blir utvikla til museum. Foto: Ole Dyrkorn

 

 

 Perler fra kvinnegrav på Fjørtoft

Foto: Bergens Museum